Arvoni

Turvallisuus, oman elämän ja yhteiskunnan harmonia ja vakaus. Ohjauksessani haluan luoda turvallisen tunteen ja ympäristön rentoutumiseen sekä palautumiseen. Haluan antaa kaikille mahdollisuuden päästää irti ja vain olla.

Itseohjautuvuus, itsenäinen ajattelu ja toiminta, vapaus ja luovuus. Ohjauksessani haluan antaa mahdollisuuden mukavaan olemiseen niin, että jokainen voi itse päättää missä tahdissa hengittää, miten on ja kokee sekä tuntee.

Hyväntahtoisuus, toive läheisten hyvinvoinnista. Ohjauksessani lähetän hyvää energiaa ja empatiaa suoraan sydämestäni. Pyrin löytämään merkityksellisyyden juuri tästä hetkestä. 

Universalismi, kaiken luonnon ja ihmiskunnan arvostaminen sekä suojelu. Ohjauksessani huomioin luonnon tuoman hyvinvoinnin ja arvostan jokaista yhdenvertaisesti.